KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Serwis Opon Tomasz Starzyński Łódź ul. Krzemieniecka 2
2)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat
4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,    usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować    odmową zawarcia umowy